België en de Libische en Syrische revoluties

Het buitenlands- en veiligheidsbeleid zijn de minst democratische sectoren in de politieke besluitvorming van het Westen. Denk aan de dwangdiplomatie en de militaire interventies in het Midden-Oosten die meer chaos, menselijk leed, aanslepende conflicten en een groter aantal fragiele staten veroorzaakten. Deze oorlogen kosten triljoenen en een wereldwijd massasurveillanceprogramma ondermijnt onze privacy.

De deelname van België aan de succesvolle ‘R2P’ interventie van Libië werd in het federaal parlement met unanimiteit (-1) door links en rechts goedgekeurd. Postmortaal onderzoek stelt dat dit mooie democratische verhaal geen steek houdt. De oorlog was geen succes, het was geen R2P operatie en democratische besluitvorming was ondermaats. De beslissing werd ‘snel en terloops’ genomen door een regering van lopende zaken. De discussies over de regeringsvorming duurden 541 dagen; de beslissing in het parlement om aan de oorlog deel te nemen uren. Er was nauwelijks een kritisch debat. De besluitvorming berustte op gebrekkige informatie en desinformatie van goed georkestreerde propagandacampagnes. De pers sprak over vreedzaam protest, over een mogelijk tweede Rwanda en Kaddafi’s disproportioneel geweld tegen de burgerbevolking. Deze informatie was onjuist. Aanvankelijk waren een groot deel van de opstandelingen gewapend en was de reactie van het Libische leger gericht op de gewapende rebellen. Tenslotte, waar is de democratische evaluatie van deze interventie? De NAVO-interventie escaleerde het geweld, verlengde de oorlog, en verhoogde het aantal doden. Vredesonderhandelingen en bemiddeling werden afgewezen. Bovendien droeg deze interventie bij tot een grotere verdeeldheid van de internationale gemeenschap en het geweld in Mali en Syrië.

Syrië was een autoritair en vreedzaam land in een zeer onstabiele en agressieve  regio. Ik heb het land in vredestijd enkele keren bezocht. Ja, er was behoefte aan verandering, maar zoals in Libië , maakte een deel van de oppositie bij het begin van de protestbeweging gebruik van geweld. Het Westen (Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk en België?) eiste dat Assad aftrad en verwees vredesonderhandelingen naar de wachtkamer. De Syrische bevolking is het slachtoffer van het Libisch rolmodel. Schandalig!!

België en de Libische en Syrische revoluties

One thought on “België en de Libische en Syrische revoluties

 1. Miep Brackeva

  NGO’s reageren naar de Belgische regering n.a.v. de Syrië conferentie in Montreux
  http://www.paxchristi.be/2014/01/15318/
  Kunnen we Syrië een vreedzaam land noemen na de militaire staatsgreep van de Assadclan, die elke oppositiestem gevangen zet en bovendien gruwelijk martelt? De 55.000 foto’s van 11.000 gemartelde en uitgehongerde lijken van gedetineerden illustreren dit! Deze martelpraktijken zijn in Syrië sinds het Assadregime de macht nam, inherent aan het penitentiair systeem. Terwijl deze gruwel zich voltrok, konden westerse toeristen ongestoord rondkuieren en genieten van wat bv. Damascus, Palmyra, Aleppo, Homs, … te bieden had.
  Net zoals niemand in Het Westen wakker hoefde te liggen toen de NAVO-interventie in Libië zich voltrok. Noord-Korea is op dit moment niet “officieel” in oorlog met een andere staat, maar is dit daarom een vreedzaam land? Om de meest bizarre reden en op de meest waanzinnige manier worden daar in de 21ste eeuw “officieel” executies verricht, volgens de wensen van het staatshoofd.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *