Caïro

Caïro is een diplomatieke farce. De ongelijke onderhandelingen in Caïro zijn geen vredesonderhandelingen. Het militair regime van generaal Al Sisi in Egypte is geen onpartijdige bemiddelaar. Het geweld, de kolonisatie van de West Bank en het Gaza getto moet onmiddellijk stoppen. In de ‘democratische wereld’ van de 21st eeuw is zoiets ontoelaatbaar. Daarom wordt het hoog tijd dat België, de EU en het Westen zich hierover uitspreken en een tastbaar beleid voeren dat duurzame veiligheid en vrede garandeert voor Palestina en Israël. Dit is nu niet het geval. Over het beëindigen van het disproportioneel geweld, de kolonisatie en het Gaza getto hoeft niet onderhandeld te worden.

Cairo is a diplomatic farce. The asymmetric talks are no peace negotiations. The military regime of General Al Sisi in Egypt is not an impartial mediator. The violence, the colonization of the West Bank and the Gaza ghetto should stop now. In the “democratic world” of the 21st century, such behavior is intolerable. Therefore, it is high time that Belgium, the EU and the West speak out against it and have a tangible policy that ensures sustainable security and peace for Palestine and Israel. Ending the disproportionate violence, the colonization and the Gaza ghetto is not negotiable.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *