Category Archives: Uncategorized

Best wishes for 2014

Best wishes for 2014.

My manuscript of “Time for Peace” should be ready in a couple of months. Five more chapters on time dimensions, temporal emotions, secular and religious time, the democratisation of time, and Temporament.

Since the most important news in our mainstream media is hardly written, spoken or displayed, I read, listen, and watch what is not printed, said or illustrated.

Beste wensen voor 2014 .

Het manuscript van “Time for Peace” schiet op. Nog vijf hoofdstukken over tijdsdimensies, tijdsemoties, seculiere en religieuze tijd, democratie en tijd, en Temporament.

Omdat het belangrijkste nieuws in onze mainstreammedia nauwelijks geschreven, gesproken of getoond wordt, luister, lees en kijk ik veel naar wat niet gedrukt, gezegd of ge√Įllustreerd wordt.